Βοηθητικό υλικό

Στην πλατφόρμα open eClass του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  έχει δημιουργηθεί κατάλληλο ψηφιακό μάθημα -Υποστηρικτικό Υλικο – με σκοπό να περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται από την στιγμή που αποφασίζετε να εντάξετε ένα μάθημά σας στα Ανοικτά Μαθήματα ως και τον τελικό χαρακτηρισμό του ως Ανοικτό Μάθημα.

Object moved

Object moved to here.