Το έργο

Στόχος του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
  • Η προώθηση ασύγχρονής τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης

Ως ανοικτό ακαδημαϊκό μάθημα νοείται η δωρεάν και ανοικτή ψηφιακή δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο είναι οργανωμένο σε μάθημα.

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και τα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους  επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Object moved

Object moved to here.