Φοιτητές

Oι φοιτητές του ιδρύματος, ανεξάρτητα από χρoνικους η χωρικούς περιορισμούς θα μπορούν να έχουν συνεχή πρόσβαση στην εκπαιδευτική ύλη.

Με την εν λόγω πράξη συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται το τρέχον μοντέλο διδασκαλίας καθώς θα είναι δυνατή η ζωντανή μετάδοση μέρους της διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και η καταγραφή τους. Το αποτέλεσμα θα είναι η δυνατότητα να παρακολουθούν από απόσταση οι φοιτητές ένα μάθημα, ή/και να μπορούν να επαναλάβουν την παρακολούθηση όσων μαθημάτων θα είναι καταγεγραμμένα όποια στιγμή το επιθυμούν. Επίσης με την οργάνωση και διάθεση των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων που ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύεται η δυνατότητα μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό.