Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα θα αρχίσουν να προσφέρονται σταδιακά από αυτόν τον μήνα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης μιας και η πλατφόρμα ανάπτυξης των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων βρίσκεται στηντελική μορφή.Τα «ανοικτά μαθήματα» είναι ευρέως διαδεδομένα στο εξωτερικό, ενώ με τον όρο αυτό περιγράφεται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος με εμπλουτισμένο πολυμεσικό περιεχόμενο (διαφάνειες, σημειώσεις, βίντεο, κτλ.) και στο εκπαιδευτικό υλικό του. Τα αντίστοιχα «ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα» στο ΤΕΙ στοχεύουν στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και στο ευρύ κοινό.