Με επιτυχία oλοκληρώθηκε η ημερίδα Ενημέρωσης και Απολογισμού του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης»
η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20-11-2015, ώρα 10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Β’ της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ)
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης όπως παρουσιάστηκε αφορούσε τα παρακάτω:
10:30 – 11:00 Προσέλευση – Εγγραφές
11:00 – 11:20 π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Πρόεδρος Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης: Χαιρετισμός.
«Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης».
11:20 – 11:40 Ηλίας Γουνόπουλος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: «Παρουσίαση της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».
11:40 – 12:00 Εμμανουήλ Ρουμελιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Παρουσίαση του έργου: «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας».
12:00 – 12:30 Ο λόγος στους δημιουργούς:
Αναστάσιος Γ. Μαράς, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Μαρία Καράμπελια, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
12.30 – 13.00 Βραβεύσεις ανοικτών μαθημάτων / Πάνελ συζήτησης (ερωτήσεις από το κοινό)/ Λήξη ημερίδας