Πνευματικά Δικαιώματα

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών του εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υπόκειται σε άδειες Creative Commons.

Πλεονεκτήματα των αδειών Creative Commons 

  Creative_com_1 (159,2 KiB, 650 hits)

  Creative_com_2 (121,1 KiB, 629 hits)

 

Object moved

Object moved to here.