Πνευματικά Δικαιώματα

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών του εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υπόκειται σε άδειες Creative Commons.

Πλεονεκτήματα των αδειών Creative Commons 

  Creative_com_1 (159,2 KiB, 1.490 hits)

  Creative_com_2 (121,1 KiB, 1.820 hits)