Αντικείμενο

Το έργο αφορά την ανάδειξη μέσω της ψηφιακής διάθεσής, μέρους του εκπαιδευτικού περιεχομένου, που παράγεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Κύριος Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και ανάδειξης «ψηφιακών» μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται σήμερα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι η καθέδρας διδασκαλία σε χώρους διδασκαλίας όπως αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων κ.α., σε συνδυασμό με εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους, τα εργαστήρια. Στη συνέχεια, οι φοιτητές/σπουδαστές μελετούν την ύλη στην οικία τους και κατέρχονται στις εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Το μοντέλο είναι καθαρά διδασκαλο-κεντρικό και όχι μαθητο-κεντρικό.

Το παρόν έργο αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα τις πολυμεσικές εφαρμογές, αποσκοπεί στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων που παρέχουν τα δυο ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλ. στους φοιτητές.

Με το έργο αυτό, συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται το τρέχον μοντέλο διδασκαλίας καθώς θα είναι δυνατή η ζωντανή μετάδοση μέρους της διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και η καταγραφή τους. Το αποτέλεσμα θα είναι η δυνατότητα να παρακολουθούν από απόσταση οι φοιτητές ένα μάθημα, ή/και να μπορούν να επαναλάβουν την παρακολούθηση όσων μαθημάτων θα είναι καταγεγραμμένα όποια στιγμή το επιθυμούν. Επίσης με την οργάνωση και διάθεση των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων που ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύεται η δυνατότητα μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού, από τους φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό.

Το έργο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες υπηρεσίες για την προβολή και διάθεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, με τη μορφή ψηφιακού υλικού (σημειώσεις, ασκήσεις κλπ.) και πολυμεσικού υλικού όπως βιντεοδιαλέξεις, podcasts κ.α., ώστε το περιεχόμενο αυτό να καθίσταται διαθέσιμο χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς πρακτικές σε αντίστοιχα έργα όπως:

  • Το πλέον διάσημο παγκοσμίως σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης: OpenCourseware του ΜΙΤ (http://ocw.mit.edu/index.htm), καθώς και
  • Το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της κοινότητας VideoLectures.net (http://videolectures.net/).
  • Το σύνδεσμο από όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε 1000 δωρεάν online μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου – Stanford, Yale, MIT, Harvard, Berkeley, Oxford και περισσότερα. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα μαθήματα ήχου και βίντεο (συχνά από το iTunes, το YouTube, ή τα web sites του πανεπιστήμιο) κατευθείαν στον υπολογιστή σας ή mp3 player. Πάνω από 30.000 ώρες δωρεάν διαλέξεων ήχου και βίντεο, σας περιμένουν τώρα (http://www.openculture.com/freeonlinecourses).
  • To Coursera, που είναι μια πλατφόρμα εκπαίδευσης που συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο, για να προσφέρουν online μαθήματα για οποιονδήποτε δωρεάν  (https://www.coursera.org).

µε σκοπό:

  • την ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και
  • την προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης της συµβατικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα Iδρύµατα.

 

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει τόσο από τη µετατροπή ασκήσεων, σηµειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήµερα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ψηφιακή µορφή όσο και από την βιντεοσκόπηση, µετάδοση και αποθήκευση µαθηµάτων και διαλέξεων και γενικότερα την παραγωγή κατάλληλου πολυµεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Το ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί θα αναρτηθεί σε σχετικές πλατφόρμες (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και videoportal) ανά Ίδρυµα και θα είναι διαθέσιµο µε άδειες CreativeCommons τόσο στους άµεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο ευρύ κοινό.

 Επιπλέον των Ιδρυµατικών σηµείων-πλατφορμών συγκέντρωσης και παρουσίασης του σχετικού υλικού θα δημιουργηθεί από την οριζόντια δράση του έργου (GUnet) και σε εθνικό επίπεδο σηµείο παρουσίασης-αναζήτησης όλου του υλικού αλλά και σηµείο φιλοξενίας/ανάρτησης του περιεχομένου για όσα Iδρύµατα το επιθυμούν.