Οργάνωση

Ο συντονισμός και η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί , από την Ιδρυματική Επιτροπή του έργου, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κο Ηλια Γουνοπουλο, Καθηγητής εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ιδρυματικό υπεύθυνο κο Νικολαο Ασημοπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. και την Τεχνική υπεύθυνο κα Ροδή Τσαγκαλιδου, Καθηγήτρια εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από το ΚΥΤΕΠ (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το ΚΥΤΕΠ αποτελεί, μία κεντρική μονάδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας η οποία θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης του έργου. Το ΚΥΤΕΠ, καθώς ήδη προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος σχετικές υπηρεσίες, θα συνεχίσει να τις παρέχει και μετά το πέρας του έργου. Στη διάρκεια του έργου θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ένταξη των υπηρεσιών στις υπάρχουσες δομές και τη διατηρησιμότητά τους.

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ήδη χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class (Έκδοση 2.4) η όποια θα αναβαθμιστεί στα πλαίσια του έργου στην Έκδοση 3. Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 932 μαθήματα, ενώ διαθέτει 8411 Χρήστες εκ των οποίων 257 Εκπαιδευτές και 8154 Εκπαιδευόμενοι. Στη διαδικτυακή σελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Class (http://eclass.teikoz.gr), διατίθεται υποστηρικτικό πολυμεσικό υλικό για τη χρήση και διαχείριση της από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και τους φοιτητές.

Στα πλαίσια της υλοποίησης θα αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κεντρικές υποδομές και υπηρεσίες με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, λαμβάνοντας όμως υπόψη τη σχετική Ιδρυματική πολιτική.