Κατηγορίες μαθημάτων

Οι κατηγορίες μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

  • Μαθήματα τύπου Α: Στο πλαίσιο του έργου έχει προβλεφθεί η καταγραφή και περιγραφή με ομοιόμορφο τρόπο (με μεταδεδομένα) όλων των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα open eclass.
  • Μάθημα Τύπου Α-: Όλα τα στοιχεία του Μαθήματος τύπου Α συν ανοικτό υποστηρικτικό υλικό ανά ενότητα (τυπικά είναι σημειώσεις ή διαφάνειες ανά διάλεξη)
  • Μάθημα Τύπου Α+: Όλα τα στοιχεία του Μαθήματος τύπου Β συν ανοικτό πολυμεσικό υλικό ανά διάλεξη που τυπικά περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις ή εκφωνήσεις στις διαφάνειες και βιντεοσκοπημένα πειράματα και παρουσιάσεις τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των τυπικών παραδόσεων του μαθήματος  και των ασκήσεων.
Object moved

Object moved to here.