Πλατφόρμα Delos

Η βιντεοπλατφόρμα Delos είναι έτοιμη προς χρήση για τους συμμετέχοντες του έργου “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” . Μέλη ΔΕΠ και Μέλη των Τμηματικών Ομάδων Εργασίας (ΤΟΕ) μπορούν να πληροφορηθούν παρακάτω για την Εγγραφή στην πλατφόρμα, τη Δημιουργία Περιεχομένου, την Επεξεργασία του βίντεο και τον Συγχρονισμό με τις διαφάνειες.